Q-litter 01.05.2013
   
s. Optimus from Miracle Garden, SIA b 21 d. Guinevere Queen Mefisto Bastet Uralís, SIA a 21

Querido SIOMAR*RU

male, SIA b 21

more pics >>>>

Questeur SIOMAR*RU

male, SIA c 21

more pics >>>>

Quinn Molly Caitlyn SIOMAR*RU sold

female, SIA n 21

more pics >>>>

Quelea SIOMAR*RU sold

female, SIA n 21

more pics >>>>

Qualite' SIOMAR*RU reserved

female, SIA b 21

more pics >>>>